Adhesió al TROC (Reutilització de Llibres)

Benvolgudes famílies,

El curs vinent els alumnes de 2n de PRIMARIA passaran a cicle mitjà i es podran integrar i beneficiar plenament del projecte TROC de reutilització de llibres.
El TROC pretén educar per la conservació dels llibres i garantir a les famílies un estalvi
econòmic important. És un projecte conjunt del professorat, dels pares i mares, i dels nens
i nenes.

El TROC és una socialització complerta de tots els llibres fungibles i no fungibles (llibres
de text), a cicle mitjà i a cicle superior; això vol dir que els llibres són de l’escola ja que una
gran part els subvenciona l’AMPA, i els alumnes en fan un ús i quan el curs s’acaba, els
alumnes han de deixar els llibres no fungibles al centre.

Amb l’adhesió al TROC es paga una quota única de llibres per nen/a, i aquest, a principi de
curs, es trobarà a l’aula tot el lot de llibres tant els fungibles com els no fungibles (llibres de
text).

Per poder fer TROC la família a de ser sòcia de l’AMPA i estar al corrent del rebut.

El nen/a que per primer any faci TROC haurà d’emplenar el compromís d’adhesió, que
servirà per tots els cursos de cicle mitjà i superior, sempre i quan es pagui la quota de
l’AMPA. A la vegada i conjuntament amb els pares i mares, es comprometrà a folrar els
llibres i a utilitzar-los de manera correcta per tal de conservar-los. Al finalitzar el curs
haureu de revisar els llibres conjuntament amb el vostre fill/a per comprovar-ne i verificar-ne el seu estat, i assumir la part proporcional del seu cost, en cas de que es deteriorin i no es puguin reutilitzar en propers cursos.

El projecte va creixent i la feina també, pel que demanem des de la comissió del TROC, la
implicació, com a mínim, d’un pare o mare de cada curs, per així tots junts anar treballant i
consolidant el projecte.

La mare responsable del vostre curs a qui us podeu adreçar és la Montserrat Ibarra i sinó a
comissió TROC troc@ampalanaspa.cat

Us animem a entrar al projecte TROC, i dir-vos que com més nens i nenes s’hi adhereixin
més avantatges tindrem tots plegats, i més fàcil serà la seva gestió.

Donar compromís d’adhesió al TROC emplenat al Josep Maria (conserge), trobareu el document a emplenar aquí : 201205_Carta famílies cicle mitja