Comissió Menjador

L’objectiu principal de la Comissió de Menjador és vetllar per la màxima qualitat de tot el que fa referència al servei del menjador: tant el propi moment dinar, com les activitats que es fan fins el moment que els nens i nenes tornen a les classes.

Amb aquest objectiu, fem seguiment de la qualitat del menjar que l’empresa encarregada del menjador ofereix als nostres fills i filles, de la qualitat del servei, de les activitats que s’organitzen, etc.

Com ho fem?

  • La Comissió compta amb un correu electrònic al qual totes les famílies es poden adreçar per expressar els seus dubtes, preguntes, queixes, etc. De totes les consultes, que traslladem tant a l’empresa com a l’escola, en fem un seguiment.
  • Estem en contacte permanent tant amb l’escola com amb l’empresa per fer seguiment de possibles incidències.
  • Realitzem inspeccions periòdiques al menjador, a través de les quals podem comprovar de primera mà la qualitat del servei, la relació del monitoratge amb els nens i nenes, etc.
  • Organitzem reunions de famílies amb l’escola i l’empresa, per tal que es puguin intercanviar opinions i coneixements sobre tot el que envolta el menjador de l’escola.
  • Fem arribar a la Comissió de Menjador del Consell Escolar del Centre totes aquelles propostes de millora i temes que cal resoldre. La comissió de menjador del Consell Escolar, és l’encarregada de supervisar i coordinar el servei de menjador en tot els temes d’alimentació, educatius i d’organització. Es troba periòdicament i sempre i quan hi hagi algun assumpte a tractar urgent. Està formada per: la direcció del centre, un representant de l’empresa que gestiona el menjador (Serhs Food Educa), la coordinadora del menjador i un representant dels pares/mares del Consell Escolar.
  • Participem a la comissió Menjador de la Pepeta :  Plataforma que treballa per la millora de l’Escola Pública de Terrassa agrupant les AFAs de les escoles públiques de Terrassa. La Pepeta ens permet tenir un paper important a l’hora de parlar amb l’ajuntament i l’empresa gestora del menjador. La Pepeta defensa que el servei de menjador “no ha de ser gestionat com un servei, sinó que ha de ser part integrant i plena de les resta de la jornada i projecte educatiu del centre.” I apunta que això només es pot aconseguir amb una gestió directa, amb personal propi i menús equilibrats, saludables i amb aliments de proximitat.”
  • Participem a la comissió municipal de Menjador.

La Comissió actualment la formen el Sergio Hernández, el Wuisty i el Roger Puig, però està oberta a la participació de totes les famílies de l’AFA.

Correu electrònic de la Comissió de Menjador: menjador@afalanaspa.cat

Correu i contacte de SERHS: menjador.lanaspa-giralt@grupserhs.com i 678.678.499