Què és l’AFA?

Què és l,AFA?

L’AFA es l’Associació sense ànim de lucre de les Famílies d’Alumnes de l’escola.

Qui en forma part i amb quin objectiu?

En formem part totes les famílies dels alumnes de l’escola que en som sòcies.

Amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament públic col.laborant amb tota la comunitat educativa.

Pretenem esdevenir un espai de suport i dinamització a les famílies, alumnes, equip educatiu i al mateix centre.

Facilitant espais de debat i reflexió que permeti a les famílies opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola, les activitats lúdico-festives, i sobre temes educatius d’abast general.

Com ens organitzem?

Ens reunim mensualment en Assemblea General de caràcter ordinari.

L’Assamblea és l’òrgan sobirà de l’Associació i està constituït per totes les famílies, i és l’àmbit de participació i decisió activa de tots els seus associats.

Què fem i qui forma part de la junta?

La junta directiva de l’AFA ens encarreguem de la representació i la gestió de l’associació.
En formem part un grup de mares i pares que som membres actius de l’AFA, i que oferim una part del nostre temps de lleure, esforços, recursos i habiltitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

La junta directiva ha de ser aprovada en assamblea general de socis mitjançant votació. La junta es renova cada 4 anys.

Està formada pel seu president Wuisty Muñoz, el seu Vicepresident, Carles Del Àguila, la seva Tresorera, Marta Santesmasses,i la seva secretària, Anna Mundet, Marta Sala i Silvia Tarrés.


Així que et convidem a participar, a tenir un paper actiu en el projecte educatiu de l’escola, i poder conèixer de prop què fan les nostres filles i fills. L’associació és de caràcter obert a totes les famílies.

Info@ampalanaspa.cat