Resum: XERRADA – COL.LOQUI : Educació pel consum

EDUCACIÓ PEL CONSUM:

A l’hora de començar a planejar-nos què és l’educació pel consum i de quina manera l’havíem de dur a terme vam veure que un dels aspectes primordials era el poder mirar-nos a cadascú i veure de quina manera vivim el consum i com participem dins el sistema de consum. No podem oblidar que vivim en una societat consumista i que com a membres d’aquesta societat formem part d’aquest engranatge.

Un cop conscients del nostre model personal i familiar, podem començar a pensar en la
manera com volem i decidim educar als nostres fills i filles en el consum, és a dir en com
intervenir per a educar persones amb una consciència i un determinat ús del consum.

Cal que tinguem present que en el consum no tot és negatiu i que de fet l’educació en el
consum pot ser una eina molt important i útil per a desenvolupar molts aspectes personals
d’allò més positius.

Cal que tinguem en compte:

– Quins agents influeixen en l’educació pel consum: família, entorn, amics, escola,
mitjans de comunicació,…
– Fins a quin punt podem incidir en la influència d’aquests agents?

Vam comentar la necessitat de que hi hagi un acompanyament i una educació al voltant dels mitjans de comunicació. És a dir, fomentar i potenciar una mirada crítica i realista dels models que ens són presentats des dels mitjans. Ser conscients i conscienciar de com sovint aquests influeixen de manera molt inconscient a les nostres necessitats o insatisfaccions i ens acaben convertint en “víctimes” del consum. Com més reforçats emocionalment estiguem i amb una millor autoestima, menys ens afectaran aquests missatges.

La frustració: és una emoció que cal que visquem i que el fet d’intentar evitar-la
als nostres fills i filles, no voldrà dir que així siguin més feliços. Aquesta emoció els
permetrà també aprendre que no sempre ho podem tenir tot i que hi ha persones que
tenen unes coses i d’altres que en tenen unes altres, aspecte que els serà molt útil al
llarg de tota la seva vida. A més a més porta implícit el desenvolupar la capacitat de
valorar positivament allò que tenim més que lamentar-nos per allò que no tenim.
Cal que tinguem present que podem aportar moltes més coses als nostres fills i filles
més enllà de les purament materials. De fet, aspectes com el temps de qualitat amb
ells/es, l’escolta, l’amor, el recolzament, la valoració, la comprensió, els límits, etc.
seran molt més positius tan a curt com a llarg termini.

Altres aspectes importants a tenir en compte:

– Tenir més coses no ens farà més feliços, en canvi un excés de coses no valorades ens pot generar el contrari: insatisfacció constant.

– Cal que els infants comprenguin que les coses costen de guanyar, no considerat com la
necessitat d’esforç ni com a recompensa, però sí com el fet de prendre consciència de
la feina prèvia sempre necessària.
Les modes i els capricis sempre passen de llarg.

– Esperar i posposar sempre dóna un valor afegit a les coses i són un important aprenentatge.

– No anticipar-nos a les seves demandes: sovint pensem que si el nostre fill o filla té això
o allò estarà millor, se sentirà millor,…en definitiva serà més feliç. Esperem a que ho
demanin i posteriorment valorem.

– Coordinar-nos i pactar amb la resta de la família: què volem? En quina quantitat?

– Els regals no sempre han de ser joguines.

– Com a mares i pares no ens hem de sentir culpables per no donar-los tot allò que
demanen. Al contrari. Fer-ho ens pot pal·liar temporalment la insatisfacció, igual que
els passarà a ells/es, però pensem a llarg termini què és el que serà més positiu per
ells/es i més satisfactori per a nosaltres.

– Una bona educació en el consum facilitarà que els infants siguin pacients i empàtics.

Alguns llibres:

Niños que quieren tenerlo todo

Nacidos para comprar: los Nuevos consumidores infantiles

El no también ayuda a crecer

100 preguntes que ens fem els pares

Maestros brillantes, padres fascinantes