Venda de Llibres i Projecte TROC CURS 2013-2014

Benvolguts pares i mares,
L’AMPA de l’escola us ofereix el servei de venda dels llibres de text per als vostres fills.

De P3 fins a 2n s’ofereix la venda de la totalitat dels llibres i de 3r fins a 6è tant sols s’ofereix el projecte TROC. Qui no hi formi part s’haurà de comprar els llibres pel seu compte.

L’AMPA no vendrà els llibres directament a l’escola sinó que cada família haurà de fer:

– UN INGRÉS PER FILL,( la quantitat del qual teniu a la següent taula), al nº de compte:0182-8104-51-0201513371 de BBVA ABANS DEL 20 DE JUNY fent-hi constar:

Nº DEL CURS VINENT / NOM I COGNOMS DEL NEN/A
Exemple: 5è – Anna García García

Exemple: P3 – Joan Vila Vila

MOLT IMPORTANT: Presentar una còpia del resguard d’ingrés on s’indiqui nom, cognoms i curs vinent de l’alumne al Josep Maria (conserge) o adreçar-lo a troc.

Al setembre els nens i nenes es trobaran els llibres a l’aula.
Queda entès que la família que no faci l’ingrés adquirirà els llibres pel seu compte.

PREUS: (Veure Taula_preus_Troc)

NOTA: EL LLIBRE DE RELIGIÓ NO ESTÀ INCLÒS.
LA FLAUTA ( Zen-on germànica SG( 2199) Audenis ) DE 3r NO ESTÀ INCLOSA.

De 3r fins a 6r de primària, us podeu acollir al projecte TROC de reutilització de llibres.

Per poder fer TROC la família ha de ser sòcia de l’AMPA i estar al corrent del rebut.

A cada classe hi haurà un responsable ( mare o pare) de la comissió al qual us podreu adreçar per a qualsevol dubte. Veureu els noms dels responsables de la comissió a la taula anterior o a la Web: http://www.ampalanaspa.cat

Us animem a entrar al projecte TROC que pretén educar per a la conservació i la reutilització dels llibres i garantir a les famílies un estalvi econòmic important .
El nen que per primer any faci TROC haurà d’emplenar el compromís d’adhesió i donar-lo al Josep Maria (conserge).

Atentament,

Comissió de TROC troc@ampalanaspa.cat